Sylwia Szymańska“Podczas współpracy firma MEDIAM sp. z o.o. wykazała się rzetelnością, terminowością, umiejętnością elastycznej współpracy i zrozumieniem potrzeb zamawiającego. Usługa została zrealizowana z należytą starannością, z dotrzymaniem zobowiązań i uzgodnień rzeczowych i terminowych.”

Firma MEDIAM sp. z o.o. była odpowiedzialna 28 września 2018 roku za dostarczenie, montaż i obsługę urządzeń laserowych oraz ekranu wodnego do odtworzenia przygotowanej prezentacji i pokazu przestrzennego w Blachownii.