Mediam członkiem IAAPA Mediam członkiem ILDA

FAQ

Stopień ochrony IP

Co oznacza stopień ochrony IP? - (ang. "International Protection Rating", lub "Ingress Protection Rating") – stopień ochrony aparatu lub urządzenia elektrycznego przed penetracją czynników zewnętrznych. Oznaczenie stopień IP składa się z liter IP i dwóch do czterech znaków, z których pierwszy oznacza odporność na penetrację ciał stałych, a drugi na penetrację wody.

IP xx

Pierwszy znak: zabezpieczenie przed ciałami stałymi (zgodnie z PN-EN 60529:2003)
Drugi znak: zabezpieczenie przed wnikaniem wody (zgodnie z PN-EN 60529:2003)
0
brak ochrony
0
brak ochrony
1
ochrona przed ciałami o wielkości ponad 50 mm (przypadkowy dotyk dłonią)
1
ochrona przed kroplami wody spadającymi pionowo (z kondensacji)
2
ochrona przed ciałami o wielkości ponad 12,5 mm (przypadkowy dotyk palcem)
2
ochrona przed kroplami wody padającymi na obudowę pod kątem 15° względem położenia normalnego
3
ochrona przed ciałami o wielkości ponad 2,5 mm (przypadkowy dotyk drutem lub wkrętakiem)
3
ochrona przed kroplami padającymi pod kątem 60° od pionu
4
ochrona przed ciałami o wielkości ponad 1 mm (cienkie narzędzie, cienki przewód)
4
ochrona przed kroplami padającymi pod dowolnym kątem, ze wszystkich stron (deszcz)
5
ochrona przed wnikaniem pyłu w ilościach nie zakłócających pracy urządzenia
5
ochrona przed strumieniem wody z dowolnego kierunku
6
całkowita ochrona przed wnikaniem pyłu
6
ochrona przed silnymi strumieniami wody lub zalewaniem falą z dowolnego kierunku
 
7
ochrona przed zalaniem przy zanurzeniu na taką głębokość, aby dolna powierzchnia obudowy znajdowała się 1 m pod wodą a górna nie mniej niż 0,15 m w czasie 30 min
8
ochrona przed zalaniem przy ciągłym zanurzeniu i zwiększonym ciśnieniu wody (1 m głębokości)
9
ochrona przed laniem strugą wody pod ciśnieniem (80-100 barów, o temperaturze do +80 °C) zgodnie z normą DIN 40050