Mediam członkiem IAAPA Mediam członkiem ILDA

FAQ

Czy lasery mogą być niebezpieczne dla ludzi i czy trzeba stosować jakieś specjalne zasady bezpieczeństwa?

Oczywiście, że lasery mogą być niebezpieczne, szczególnie w rękach amatorów, gdy urządzenia są kiepskiej jakości i nie spełniają podstawowych norm bezpieczeństwa. 
Zasady pracy z laserami regulują specjalne normy. Laser jako urządzenie emitujące wiązkę światła o dużej energii musi być stosowany z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, które miedzy innymi mówią o bezwzględnym unikaniu kierowania stałej wiązki bezpośrednio w publiczność, w przedmioty łatwopalne i odbijające światło. Opracowano dopuszczalne poziomy MDE (Maksymalna Dopuszczalna Emisja), których nie wolno przekraczać!