Mediam członkiem IAAPA Mediam członkiem ILDA

REFERENCJE

MUZEUM NAFTY I GAZU W BÓBRCE

Powrót

               W nowo otwartej ekspozycji Muzeum Przemysłu Naftowniczego i Gazowniczego w Bóbrce zainstalowano system prezentacji multimedialnych wyposażony w urządzenia australijskiej marki ENTTEC: DATAGATE oraz Open DMX Ethernet

O MUZEUM
Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce (niedaleko Krosna)  posiada bar­dzo zróżnicowany zbiór obiektów, dokumentów i ko­lekcji reprezentujących liczne specjalności naukowo-techniczne, m.in.  górnictwo naftowe, przemysł rafineryjny i petrochemiczny, użytkowanie i dystrybucję produktów naftowych, gazownictwo ziemne, kolekcjonerstwo naftowe. Muzeum im. Ignacego Łukasiewicza to jedyny w kraju obiekt położony na terenie czynnej do dzisiaj kopalni ropy naftowej. Można tu zobaczyć ropę naftową w stanie naturalnym, XIX wieczne kopanki ( szyby naftowe) oraz pospacerować pięknymi alejkami pośród lasu. Więcej informacji o obiekcie znajdziesz na www.bobrka.pl

O EKSPOZYCJI MULTIMEDIALNEJ
                Inicjatorem utworzenia  nowej ekspozycji w Muzeum była Karpacka Spółka Gazownictwa w Tarnowie, na zlecenie której w roku 2008 został wykonany projekt architektoniczny przez mgr inż. arch. Artura Grodzińskiego. Finansowanie projektu zostało zabezpieczone przez PGNiG S.A. Warszawa jako udział własny. Ekspozycja wykonana została w dolnej części pawilonu wystawowego, gdzie wcześniej rozmieszczone były eksponaty z historii gazownictwa. Głównym celem nowej ekspozycji jest pokazanie w prosty sposób całego procesu wykorzystania gazu ziemnego od momentu rozpoczęcia badań geofizycznych, geologicznych, poszukiwań, wydobycia  po dystrybucję i odbiór docelowy. Ogromna, okrągła sala została podzielona przez zastosowanie specjalnych gablot na sześć boksów tematycznych, z których każdy ma inne zadanie ekspozycyjne: Geologia, Poszukiwania, Wydobycie, Gazownictwo, Magazynowanie, Odbiór.


Kręte schody prowadzą widza do podziemia, gdzie natychmiast otaczają go ściany imitujące rury przesyłowe gazu. Do rur zainstalowane są ekrany LCD do wyświetlania różnych zdjęć z tematyki objętej poszczególnymi boksami. Fotokomórka uruchamia również  seans dźwięku i światła co wytwarza specyficzny nastrój zwiedzania ekspozycji. W kolejnej odsłonie widz trafia do boksu geologicznego, gdzie zostaje uruchomiona prezentacja multimedialna. Na głos lektora zostają wygaszone światła w boksie, tak aby zwrócić maksymalną uwagę widza na  prezentowany film. W trakcie prelekcji uruchamia się oświetlenie gablot, zawierających szerokie spektrum eksponatów. Prezentacja kończy się ponownym rozświetleniem boksu i przejściem do kolejnego bloku tematycznego. Ciekawym elementem wizualnym w poszczególnych boksach są ścienne ekspozycje, stworzone ze specjalnie dobranego piaskowca, warstw skalnych, które w doskonały sposób obrazują budowę geologiczną złóż. Tematyczne filmy i animacje prezentowane są w boksach wydobycie, gazownictwa i odbioru. W sektorze poszukiwań, przedstawiona została imitacja złoża ropno-gazowego oraz modele uzbrojenia wgłębnego odwiertów i pokaz minigryzera wiertniczego, który uruchamia się po zbliżeniu do fotokomórki. Gabloty wyposażone zostały w eksponaty, które mogą być uzupełniane lub zamieniane w miarę powstawania nowych pomysłów i projektów. Ekspozycja realizowana była w oparciu o projekt architektoniczny pod pełnym nadzorem autorskim projektanta oraz Rady Budowy. Okres realizacji projektu przebiegał od lipca 2009 do maja 2010 roku.

URZĄDZENIA ENTTEC W INSTALACJI
Do przygotowania ekspozycji multimedialnej wykorzystano m,in. urządzenia australijskiej marki ENTTEC, dystrybuowane na rynek polski przez MEDIAM: DATAGATE oraz Open DMX Ethernet. Za koordynację prac wykonawczych związanych z instalacją i uruchomieniem urządzeń odpowiadał jeden z naszych bardziej doświadczonych instalatorów, Pan Waldemar Łuczkoś. Zapraszamy do zwiedzania muzeum i nowej ekspozycji.