AKTUALIZACJA PRODUKTÓW MADRIX



Wczoraj firma Madrix poinformowała o aktualizacji wielu swoich produktów. Nową wersję otrzymało nie tylko oprogramowanie Madrix które ma teraz oznaczenie 5.6b, ale również urządzenia: AURA, NEBULA, LUNA, ORION, STELLA.

O zmianach można przeczytać poniżej:

 

MADRIX 5.6b:

Ogólne ulepszenia i zmiany:

MADRIX 5:
Dodano MADRIX AURA Firmware 2.07.7495, MADRIX LUNA Firmware 3.01.7312, MADRIX NEBULA Firmware 6.01.7426, MADRIX ORION Firmware 6.01.7426, MADRIX STELLA Firmware 6.01.7426.
(#10157)
MADRIX 5 Device Updater:
Dodano MADRIX AURA Firmware 2.07.7495, MADRIX LUNA Firmware 3.01.7312, MADRIX NEBULA Firmware 6.01.7426, MADRIX ORION Firmware 6.01.7426, MADRIX STELLA Firmware 6.01.7426.
(#10157)
MADRIX KEY:
Zaktualizowano sterownik [wersja 7.60c].
(#10086)

Nowe urządzenia:

– American DJ – LED Pixel Tube 360.
(#10033)
– American DJ – Mega TRIPAR Profile Plus.
(#9917)
– American DJ – VS5.
(#10018)

Poprawki błędów:

Menedżer urządzeń: Naprawiono nieprawidłowe pojawianie się nowego przycisku po dezaktywacji filtra w zakładce Art-Net.
(#10082)
DMX-IN Remote Editor: Naprawiono zduplikowane spacje w nazwach funkcji, a także zduplikowane etykiety funkcji Global Colors.
(#10071)
MADRIX 5: Naprawiono błąd, który powodował, że ciągłe rejestrowanie nie mogło być aktywowane za pomocą wiersza poleceń.
(#10071)
MADRIX 5: Naprawiono błąd, który uniemożliwiał uruchomienie oprogramowania.
(#10086)
MIDI Remote Editor: Naprawiono zduplikowane spacje w nazwach funkcji, a także zduplikowane etykiety funkcji Global Colors.

 

MADRIX AURA:

 

 • Jednostki z mniej niż 32 universami nie biorą już aktywnie pod uwagę universów wyższych niż ich liczba wyjściowa, aby określić, z jaką liczbą klatek na sekundę mają być wysyłane (#9201).
 • Naprawiono błąd, który powodował ciągłe i nieprzerwane wyzwalanie scen ustawionych na “Niekończące się” powtarzanie z czasem odtwarzania krótszym niż domyślny czas zanikania (#9700).
 • Naprawiono błąd, który powodował nieprawidłowe odtwarzanie scen z czasem odtwarzania wynoszącym tylko 1 klatkę na urządzeniach Slave w synchronizacji Master-Slave (#10105).
 • Naprawiono błąd, który powodował ignorowanie BindIndex przez ArtAdress, w wyniku czego użytkownicy mogli ustawić tylko pierwszy wszechświat przez ArtAddress (#10138).

 

MADRIX NEBULA

 

 • Dodano nowe obsługiwane diody LED: SM16704 (#9978).
 • Zwiększono intensywność diod LED stanu urządzeń, zwłaszcza czerwonej diody LED (#10092).
 • Konfiguracja WWW: Naprawiono błąd typograficzny dotyczący TLS3001 do Quadratic (#9726).
 • Konfiguracja WWW: Znaczniki wyboru dla pól wyboru są teraz wyświetlane w prawidłowym zielonym kolorze akcentującym (#9963).
 • Naprawiono błąd, który powodował ignorowanie BindIndex przez ArtAdress, w wyniku czego użytkownicy mogli ustawić tylko pierwszy univers przez ArtAddress (#10134).

 

MADRIX LUNA

 

 • Konfiguracja WWW: Znaczniki wyboru dla pól wyboru są teraz wyświetlane w prawidłowym zielonym kolorze akcentującym (#9962).
 • Naprawiono błąd, który powodował ignorowanie BindIndex przez ArtAdress, w wyniku czego użytkownicy mogli ustawić tylko pierwszy univers przez ArtAddress (#10137).

 

MADRIX ORION

 

 • Konfiguracja WWW: Znaczniki wyboru dla pól wyboru są teraz wyświetlane w prawidłowym zielonym kolorze akcentującym (#9963).
 • Naprawiono błąd, który powodował ignorowanie BindIndex przez ArtAdress, w wyniku czego użytkownicy mogli ustawić tylko pierwszy univers przez ArtAddress (#10134).

 

MADRIX STELLA

 

 • Konfiguracja sieciowa: Teraz pokazuje liczbę UID RDM dla wykrytych i podłączonych urządzeń RDM (#9806, #9947).
 • Konfiguracja WWW: Znaczniki wyboru dla pól wyboru są teraz wyświetlane w prawidłowym zielonym kolorze akcentującym (#9963).
 • Naprawiono błąd, który powodował ignorowanie BindIndex przez ArtAdress, w wyniku czego użytkownicy mogli ustawić tylko pierwszy univers przez ArtAddress (#10134).